Zebraliśmy tu kilka ważnych informacji dla użytkowników portalu Matematyka stosowana.

Na jakich zasadach?

Wszystkie materiały zamieszczone w portalu są bezpłatnie udostępnione na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC BY-NC-ND, Creative Commons License).

Poniżej przytaczamy jej przystępne streszczenie (pełny tekst licencji można znaleźć pod podanym powyżej linkiem).

Wolno:

  • kopiować, rozpowszechniać, odtwarzać i wykonywać utwór

Na następujących warunkach:

  • Uznanie autorstwa Utwór należy oznaczyć w sposób określony przez Twórcę lub Licencjodawcę

  • Użycie niekomercyjne Nie wolno używać tego utworu do celów komercyjnych.

  • Bez utworów zależnych Nie wolno zmieniać, przekształcać ani tworzyć nowych dzieł na podstawie tego utworu.

Ze świadomością, że:

  • Zrzeczenie — Każdy z tych warunków może zostać uchylony, jeśli uzyska się zezwolenie właściciela praw autorskich.
  • Public Domain — Jeżeli utwór lub jakiekolwiek jego elementy, zgodnie z prawem właściwym, należą do domeny publicznej, to licencja w żaden sposób nie wpływa na ten status prawny.
  • Inne prawa — Licencja nie wpływa w żaden sposób na następujące prawa:
  • Uwaga — W celu ponownego użycia utworu lub rozpowszechniania utworu należy wyjaśnić innym warunki licencji, na której udostępnia się utwór.

Właścicielami praw autorskich do konkretnych materiałów dydaktycznych są: Uniwerstet Warszawski i ich autorzy.

Co naprawdę jest zamieszczone w portalu?

Zawartość portalu podzielona jest tematycznie na części, odpowiadające wybranym przedmiotom wykładanym na kierunku matematyka stosowana. Lista tych przedmiotów jest dostępna na stronie głównej portalu.

Materiały dydaktyczne dla każdego z przedmiotów są dostępne w trzech (nierównoważnych) wersjach. Znajdując się na stronie danego przedmiotu, możesz wybrać jedną z nich, klikając na odpowiednią zakładkę na górze strony.

Internetowa
Podstawowy sposób prezentacji materiałów, do odczytania za pomocą przeglądarki internetowej (do wydruku lepiej skorzystać z dedykowanej wersji). Czytelnik ma do wybory dwa warianty prezentacji wzorów matematycznych:
Obrazki
To jest domyśny sposób prezentacji stron internetowych wykładów, z którym żadna nowoczesna przeglądarka internetowa nie powinna mieć żadnego kłopotu. Materiały podzielone są na strony, odpowiadające kolejnym dużym partiom wykładu (rozdziałom). Możesz nie tylko je przeglądać i przeszukiwać, ale także, w niektórych przypadkach - odkrywać kolejne wskazówki, jak rozwiązać jakieś zadanie, przejrzeć przykładowe rozwiązanie, albo sprawdzić swe wiadomości w krótkim teście.
MathML
Treściowo identyczna z poprzednią, ale dzięki zapisowi symboli i wyrażeń matematycznych w MathML, dodatkowo pozwala w sensowny sposób powiększać czcionkę nie tylko w tekście, ale także we wzorach znajdujących się na stronach wykładu. Niestety, nie wszystkie przeglądarki wspierają MathML - patrz szczegóły poniżej.
Do wydruku (PDF)
Jeśli chcesz mieć wydruk notatek do wykładu, nie drukuj wersji internetowej z przeglądarki. W zamian, skorzystaj ze specjalnie w tym celu przygotowanego skryptu w formie dogodnej do wydruku:
Skrypt
W tej wersji, w jednym pliku w formacie PDF dostajemy wszystkie rozdziały wykładu. Choć pozbawiona części interaktywnych możliwości wersji HTML i MathML (i być może - jeśli tego chciał autor - różniąca się nieco treścią), daje nieosiągalną w innym przypadku jakość wydruku. Jeśli potrzebujesz wydrukowanych notatek do wykładu, skorzystaj właśnie z tej wersji!
Slajdy
Niektórzy wykładowcy mogą udostępniać w portalu także wręczałki slajdów z wykładów. Zazwyczaj jest to mocno okrojona, "esencjonalna" wersja tego, co znajdziesz w wersji do wydruku. Raczej nie polecamy drukowania tych materiałów.

Wybór pomiędzy wariantem HTML i MathML wersji internetowej wykładu zostanie zapamiętany i następne strony wykładów będziesz oglądać w wybranej wcześniej postaci.

Jakie oprogramowanie jest potrzebne?

Przeglądarka internetowa
Doradzamy użycie aktualnej wersji jednej z dobrych przeglądarek internetowych.
Z wersji MathML materiałów będziemy mogli skorzystać pod warunkiem, że nasza przeglądarka dostatecznie dobrze sobie z nią radzi. Dotychczasowe doświadczenie wykazuje, że
Niektóre z wykładów mogą wymagać wtyczki Adobe Flash Player. Nie martw się, prawie na pewno już ją masz zainstalowaną!
Przeglądarka do plików PDF
Wersja do wydruku jest zapisana w formacie PDF i wymaga odpowiedniego oprogramowania do odczytu, na przykład Adobe Reader. Prawie na pewno już masz na swoim komputerze taki program!