Treścią wykładu są podstawy teoretyczne grafiki komputerowej oraz wykorzystywane w niej algorytmy i struktury danych. Kolejnymi tematami są algorytmy rasteryzacji odcinków, krzywych i wielokątów, obcinanie odcinków i wielokątów, elementy geometrii afinicznej, rzutowanie, elementy modelowania geometrycznego (w tym krzywe i powierzchnie Béziera i B-sklejane), algorytmy widoczności, podstawowe modele oświetlenia i cieniowania i metoda śledzenia promieni. Wykład uzupełniają kursy języka PostScript i programowania w OpenGL.

Możesz pobrać pełną wersję skryptu do przedmiotu w postaci jednego pliku PDF, bardzo dogodnego do wydruku.

Prezentowana wersja wykładu została przesłana: brak danych. Ostatnia konwersja zakończona: 2011-10-05 10:04:38 .

Treść automatycznie generowana z plików źródłowych LaTeXa za pomocą oprogramowania wykorzystującego LaTeXML.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i przez Uniwersytet Warszawski.