Wykład dotyczy szeroko pojętego modelowania matematycznego w biologii i medycynie. Jego podstawę stanowią modele ekologiczne, budowane na bazie równań różniczkowych i różnicowych, teorii grafów i teorii gier, poszerzone o modele reakcji odpornościowej i podstawy klasycznej genetyki (teoria Mendla) w kontekście łańcuchów Markowa.

Możesz pobrać pełną wersję skryptu do przedmiotu w postaci jednego pliku PDF, bardzo dogodnego do wydruku.

Prezentowana wersja wykładu została przesłana: brak danych. Ostatnia konwersja zakończona: 2011-06-09 11:26:33 .

Treść automatycznie generowana z plików źródłowych LaTeXa za pomocą oprogramowania wykorzystującego LaTeXML.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i przez Uniwersytet Warszawski.