W skrypcie omawiamy - w zakresie szerszym niż w semestralnym wykładzie - zaawansowane metody rozwiązywania podstawowych zagadnień obliczeniowych spotykanych w praktycznej matematyce stosowanej: wielkich układów równań liniowych i nieliniowych, zagadnienia własnego i jemu pokrewnych oraz obliczaniu całek wielowymiarowych. Są to kanoniczne zagadnienia matematyki obliczeniowej, których wspólnym mianownikiem we współczesnym świecie jest to, że dotyczą obiektów bardzo dużego rozmiaru. Kurs wymaga podstawowej wiedzy z Analizy i z Algebry Liniowej i będzie przydatny wszystkim, którzy liczą się z tym, że będą musieli w przyszłości policzyć coś bardziej skomplikowanego niż współczynniki wielomianu interpolacyjnego…

Możesz pobrać pełną wersję skryptu do przedmiotu w postaci jednego pliku PDF, bardzo dogodnego do wydruku.

Prezentowana wersja wykładu została przesłana: brak danych. Ostatnia konwersja zakończona: 2014-02-07 18:40:43 .

Treść automatycznie generowana z plików źródłowych LaTeXa za pomocą oprogramowania wykorzystującego LaTeXML.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i przez Uniwersytet Warszawski.