W skrypcie przedstawiano rozszerzony materiał z wykładu Numeryczne Równania Różniczkowe o metodach numerycznych (przybliżonych) rozwiązywania równań różniczkowych, zarówno zwyczajnych, jak i typowych równań różniczkowych cząstkowych. W szczególności przedstawimy metody jednokrokowe i wielokrokowe rozwiązywania równań różniczkowych zwyczajnych oraz metodę różnic skończonych i metodę elementu skończonego rozwiązywania równań różniczkowych cząstkowych. Wykład Numeryczne Równania Różniczkowe zawiera tylko część materiału zawartego w skrypcie. Materiał ze skryptu starano się przedstawić w sposób możliwie elementarny, tak więc do zrozumienia wykładu jak i materiału ze skryptu wystarcza wiedza z podstawowych kursowych wykładów z pierwszych dwóch lat studiów, w szczególności nie trzeba znać materiału z wykładu z równań różniczkowych cząstkowych.

Możesz pobrać pełną wersję skryptu do przedmiotu w postaci jednego pliku PDF, bardzo dogodnego do wydruku.

Prezentowana wersja wykładu została przesłana: brak danych. Ostatnia konwersja zakończona: 2011-09-26 16:00:14 .

Treść automatycznie generowana z plików źródłowych LaTeXa za pomocą oprogramowania wykorzystującego LaTeXML.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i przez Uniwersytet Warszawski.