Wykład zajmuje się programowaniem liniowym, w tym całkowitoliczbowym. Podamy dość dokładny opis własności wielościanów. Zajmiemy się teorią dualności.

Możesz pobrać pełną wersję skryptu do przedmiotu w postaci jednego pliku PDF, bardzo dogodnego do wydruku.

Prezentowana wersja wykładu została przesłana: 2012-03-26 08:48:30 . Ostatnia konwersja zakończona: 2012-03-26 08:53:14 .

Treść automatycznie generowana z plików źródłowych LaTeXa za pomocą oprogramowania wykorzystującego LaTeXML.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i przez Uniwersytet Warszawski.