Wykład przedstawia podstawy programowania obiektowego oraz programowania w języku C++.

Możesz pobrać pełną wersję skryptu do przedmiotu w postaci jednego pliku PDF, bardzo dogodnego do wydruku. Jest także komplet slajdów z wykładu.

Prezentowana wersja wykładu została przesłana: brak danych. Ostatnia konwersja zakończona: 2012-03-21 00:58:39 .

Treść automatycznie generowana z plików źródłowych LaTeXa za pomocą oprogramowania wykorzystującego LaTeXML.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i przez Uniwersytet Warszawski.