Celem niniejszego skryptu jest wprowadzenie i omówienie podstawowych obiektów i pojęć pojawiających się w drugiej części kursowego wykładu z Rachunku Prawdopodobieństwa.

Możesz pobrać pełną wersję skryptu do przedmiotu w postaci jednego pliku PDF, bardzo dogodnego do wydruku.

Prezentowana wersja wykładu została przesłana: 2010-11-06 17:15:31 . Ostatnia konwersja zakończona: 2011-04-13 17:04:40 .

Treść automatycznie generowana z plików źródłowych LaTeXa za pomocą oprogramowania wykorzystującego LaTeXML.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i przez Uniwersytet Warszawski.