Przegląd metod klasyfikacji i wspomagania podejmowania decyzji na podstawie niepełnych i niepewnych informacji. Przedstawiane metody pochodzą z różnych dziedzin, takich jak uczenie maszynowe (ang. machine learning), statystyka, teoria zbiorów rozmytych (ang. fuzzy sets), teoria zbiorów przybliżonych (ang. rough sets). Przewidziane są zajęcia praktyczne z systemami wspomagania decyzji oraz zadania projektowe polegające na stworzeniu własnych systemów decyzyjnych.

Możesz pobrać pełną wersję skryptu do przedmiotu w postaci jednego pliku PDF, bardzo dogodnego do wydruku.

Prezentowana wersja wykładu została przesłana: brak danych. Ostatnia konwersja zakończona: 2011-04-13 17:24:08 .

Treść automatycznie generowana z plików źródłowych LaTeXa za pomocą oprogramowania wykorzystującego LaTeXML.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i przez Uniwersytet Warszawski.