Notice: Undefined index: part in /home/misc/mst/public_html/lecture.php on line 15 Notice: Undefined index: mode in /home/misc/mst/public_html/common.php on line 63 Notice: Undefined index: mode in /home/misc/mst/public_html/common.php on line 65 Notice: Undefined index: mode in /home/misc/mst/public_html/common.php on line 67 Notice: Undefined index: mode in /home/misc/mst/public_html/common.php on line 69 Notice: Undefined variable: base in /home/misc/mst/public_html/lecture.php on line 36 Jakościowa teoria równań różniczkowych zwyczajnych – MIM UW
Jakościowa Teoria Równań Różniczkowych Zwyczajnych zajmuje miejsce pomiędzy teorią Równań Różniczkowych Zwyczajnych i Teorią Układów Dynamicznych. Jej główna idea polega na przedstawieniu metod badania równań różniczkowych, które nie odwołują się do rozwiązywania tych równań. Dlatego na pierwsze miejsce wysuwane są takie zagadnienia jak stabilność rozwiązań względem zaburzeń warunków początkowych czy strukturalna stabilność i bifurkacje przy zaburzeniach parametrów (od których układ zależy)

Możesz pobrać pełną wersję skryptu do przedmiotu w postaci jednego pliku PDF, bardzo dogodnego do wydruku.

Prezentowana wersja wykładu została przesłana: 2011-01-17 15:13:41 . Ostatnia konwersja zakończona: 2011-04-13 17:16:59 .

Treść automatycznie generowana z plików źródłowych LaTeXa za pomocą oprogramowania wykorzystującego LaTeXML.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i przez Uniwersytet Warszawski.