Zagadnienia

15. Podstawy teorii gier

Na koniec omówimy jeszcze podstawowe pojęcia związane z teorią gier i w ich języku spróbujemy wyjaśnić pewne zachowania osobników, które na pozór wydają się paradoksalne, ale mają głębokie uzasadnienie z punktu widzenia przetrwania gatunku. Zauważmy, że różne gatunki wykształciły różne typy zachowań. Zdarza się, że osobniki danego gatunku prawie nigdy w trakcie rywalizacji — czy o partnera, czy o pożywienie — nie walczą ,,na poważnie”, a tylko straszą się wzajemnie w trakcie tzw. walk rytualnych. W przypadku innych — dochodzi do bardzo poważnych potyczek. Analogiczne zachowania mogą być dyskutowane na gruncie socjologicznym w stosunku np. do pracowników danego przedsiębiorstwa czy innych społeczności. Pojawia się zatem pytanie, kiedy osobnikom bardziej opłaca się stosować strategię walki, a kiedy uniku i od czego taki wybór zależy. Odpowiedzi możemy poszukiwać na gruncie teorii gier w oparciu o strategie ewolucyjnie stabilne.

15.1. Podstawy teorii gier

Teoria gier w nierozerwalny sposób łączy się z dwoma nazwiskami — Johna Maynarda Smitha [15] i Johna Nasha. Pierwszy z nich wprowadził pojęcie strategii ewolucyjnie stabilnej, natomiast drugi sprecyzował matematyczne podstawy tej teorii i zaproponował pojęcie równowagi Nasha.

W teorii gier zakładamy, że co najmniej dwóch osobników ,,gra” w pewną grę. Mają do wyboru pewne zachowania, które nazywamy strategiami. W zależności od tego jakie strategie wybiorą poszczególni gracze, dostają odpowiednie wypłaty. Zatem budując model w oparciu o teorię gier musimy zaproponować zbiór graczy, zbiór strategii oraz macierz wypłat związanych z poszczególnymi strategiami.

15.1.1. Gra w postaci normalnej

Załóżmy, że każdy z graczy ma do wyboru jedną z M strategii R_{1},\ldots R_{M}, które nazwiemy strategiami czystymi. Jeśli założymy, że gracz może wybierać te strategie z pewnymi prawdopodobieństwami p_{1},\ldots,p_{M}, to taki profil strategii (p_{1},\ldots,p_{M}), p_{i}\geq 0, \sum\limits _{{i=1}}^{M}p_{i}=1, nazywamy strategią mieszaną. Strategie mieszane identyfikujemy z punktami sympleksu

S_{M}=\{ p\in\mathbb{R}^{M}:\ p_{i}\in[0,1],\ \sum\limits _{{i=1}}^{M}p_{i}=1\}.

Wierzchołki sympleksu S_{M} są oczywiście strategiami czystymi.

Niech w grze bierze udział dwóch graczy i niech u_{{ij}} oznacza wypłatę gracza I jeśli gra on strategią R_{i} przeciwko graczowi II grającemu strategią R_{j}. Macierz U=(u_{{ij}})_{{i,j=1}}^{M} nazywamy macierzą wypłat.

Definicja 15.1

Gra w postaci normalnej dla dwóch graczy zadana jest za pomocą zbioru strategii czystych R_{1},\ldots,R_{M}, sympleksu strategii mieszanych S_{M} oraz macierzy wypłat U.

Załóżmy teraz, że gracz I gra strategią mieszaną p=(p_{1},\ldots,p_{M}) przeciwko graczowi II grającemu strategią mieszaną q=(q_{1},\ldots,q_{M}). Ile wyniesie średnia wypłata gracza I? Gdyby gracz I grał czystą strategią R_{i} przeciwko q, to z prawdopodobieństwami q_{j} dostawałby wypłatę u_{{ij}}, j=1,\ldots,M, czyli średnio (Uq^{T})_{i}=\sum\limits _{{j=1}}^{M}u_{{ij}}q_{j}. Wobec tego grając p przeciw q dostaje z prawdopodobieństwami p_{i} wypłatę (Uq^{T})_{i}, zatem średnio pUq^{T}=\sum\limits _{{i,j=1}}^{M}p_{i}u_{{ij}}q_{j}.

Definicja 15.2

Funkcją odpowiedzi na strategię q nazwiemy funkcję średnich wypłat F_{q}(p)=pUq^{T}.

Niech \beta(q) oznacza zbiór najlepszych odpowiedzi na strategię q, czyli zbiór tych p, dla których F_{q}(p) osiąga wartość maksymalną.

Definicja 15.3

Równowagą Nasha nazwiemy taką strategię q, która jest najlepszą odpowiedzią na siebie samą, czyli q\in\beta(q). Ścisła równowaga Nasha jest jedyną taką strategią, czyli \{ q\}=\beta(q).

Widzimy więc, że dla równowagi Nasha zachodzi pUq^{T}\leq qUq^{T} dla dowolnej strategii p, natomiast dla ścisłej równowagi Nasha mamy pUq^{T}<qUq^{T} dla dowolnej strategii p\ne q.

Możemy dość łatwo wykazać, że ścisła równowaga Nasha jest strategią czystą.

Twierdzenie 15.1

Niech q będzie równowagą Nasha. Jeśli q jest ścisłą równowagą Nasha, to istnieje i, dla którego q=R_{i}.

Załóżmy, że dla wszystkich j\in\{ 1,\ldots,M\} mamy q\ne R_{j}. Oczywiście dla dowolnej strategii p zachodzi nierówność F_{q}(p)<F_{q}(q), a w szczególności

F_{q}(R_{j})<F_{q}(q),\quad j=1,\ldots,M. (15.1)

Pomnóżmy stronami nierówność (15.1) przez q_{j} i zsumujmy po wszystkich j=1,\ldots,M. Dostaniemy \sum\limits _{{j=1}}^{M}q_{j}F_{q}(R_{j})<\sum\limits _{{j=1}}^{M}q_{j}F_{q}(q). Zauważmy, że q=\sum\limits _{{j=1}}^{M}q_{j}R_{j}, zatem z liniowości F_{q} otrzymujemy F_{q}(q)<F_{q}(q), czyli q nie może być strategią czystą.

Zauważmy, że gdy q jest ścisłą równowagą Nasha, to jeśli w populacji wszyscy stosują tę strategię, to osobnik, który będzie próbował zastosować inną — przegra, gdyż jego wypłata zawsze będzie mniejsza. Taka dynamika gry wiąże się też z koncepcją strategii ewolucyjnie stabilnej, czyli strategii odpornej na niewielkie zaburzenia.

Definicja 15.4

Strategię q nazwiemy ewolucyjnie stabilną (ESS, czyli evolutionary stable strategie), jeśli dla wszystkich p\in S_{M}, p\ne q zachodzi nierówność

pU(\varepsilon p+(1-\varepsilon)q)^{T}<qU(\varepsilon p+(1-\varepsilon)q)^{T}

dla wszystkich dostatecznie małych \varepsilon<\tilde{\varepsilon}(p).

Stałą \tilde{\varepsilon} nazywamy barierą inwazji. Oczywiście ścisła równowaga Nasha jest strategią ewolucyjnie stabilną. Z drugiej strony

Twierdzenie 15.2

Strategia q\in S_{M} jest ESS wtw spełnione są następujące warunki

  [A]
 1. równowagi: pUq^{T}\leq qUq^{T} dla wszystkich p\in S_{M};

 2. stabilności: jeśli dla pewnego p\ne q zachodzi pUq^{T}=qUq^{T}, to pUp^{T}<qUp^{T}.

Dowód tego twierdzenia pozostawiamy jako ćwiczenie.

15.2. Przykłady gier

Omówimy teraz dwa podstawowe przykłady gier i zinterpretujemy ich wyniki.

15.2.1. Gra jastrząb – gołąb

Gra jastrząb – gołąb polega na tym, że gracz ma do wyboru strategię agresji, którą stosując zawsze walczy z przeciwnikiem, albo strategię wycofywania się, w której zawsze ustępuje przeciwnikowi. W trakcie walki osobnik może być poważnie zraniony, więc może wiele stracić, ale z drugiej strony może dużo zyskać, jeśli wygra. Z kolei osobnik ustępujący nie traci w trakcie spotkania z przeciwnikiem. Miarą wygranej w tej grze jest dostosowanie (ang. fitness), często wyrażane jako liczba potomstwa. Niech osobnik, który wygrywa, dostaje g, natomiast osobnik zraniony traci c. Wtedy jeśli spotyka się jastrząb z jastrzębiem, to z prawdopodobieństwem 1/2 może zyskać g i stracić c, więc średnia wygrana to (g-c)/2. Wygrana jastrzębia przeciw gołębiowi to oczywiście g. Gołąb w starciu z jastrzębiem wycofuje się, więc jego wygrana to 0, a w starciu z gołębiem może wygrać z prawdopodobieństwem 1/2, więc wygrana to g/2. Gra jest symetryczna, zatem wystarczy podać jedynie macierz wypłat gracza I przeciwko II. Często mówi się o graczu ,,kolumnowym” i ,,wierszowym”. Jeśli przez R_{1} oznaczymy strategię jastrzębia, a przez R_{2} — gołębia, to macierz wypłat ma postać

\left(\begin{array}[]{cc}\frac{g-c}{2}&g\\
0&g/2\end{array}\right).

W grze tej dodatkowo zakładamy, że rany otrzymywane w walce są na tyle dotkliwe, że g-c<0.

Sprawdzimy, że gra ta nie ma ścisłej równowagi Nasha. Wiemy, że taka równowaga musiałaby odpowiadać albo czystej strategii jastrzębia, albo czystej strategii gołębia. Policzmy dla obu strategii funkcje najlepszej odpowiedzi.

 • Biorąc R_{1}=(1,0) dostajemy

  F_{{R_{1}}}(p)=pUR_{1}^{T}=(p_{1},1-p_{1})\left(\begin{array}[]{cc}\frac{g-c}{2}&g\\
0&\frac{g}{2}\end{array}\right)(1,0)^{T}=p_{1}\frac{g-c}{2}

  i maksymalizując to wyrażenie dostajemy p_{1}=0 (tu widzimy, do czego potrzebne jest założenie g-c<0), czyli R_{1}\notin\beta(R_{1}).

 • Biorąc R_{2}=(0,1) dostajemy

  F_{{R_{1}}}(p)=pUR_{2}^{T}=(p_{1},1-p_{1})\left(\begin{array}[]{cc}\frac{g-c}{2}&g\\
0&\frac{g}{2}\end{array}\right)(0,1)^{T}=\frac{(p_{1}+1)g}{2}

  i maksymalizując to wyrażenie dostajemy p_{1}=1, czyli R_{2}\notin\beta(R_{2}).

Widzimy więc, że w grze tej nie ma ścisłej równowagi Nasha. Staje się to oczywiste, jeśli wyobrazimy sobie populację składającą się albo z samych jastrzębi, albo z samych gołębi. Jeśli są same jastrzębie, to pojawiający się gołąb ma lepiej, gdyż w starciu z jastrzębiem nic nie traci, zatem gołębie zaczynają się rozprzestrzeniać. Z kolei jeśli są same gołębie, to pojawiający się jastrząb zawsze wygrywa, więc zaczną rozprzestrzeniać się jastrzębie. Wydaje się więc, że powinna być jakaś odpowiednia proporcja między gołębiami i jastrzębiami.

Rozpatrzmy strategię mieszaną (x,1-x), w której z prawdopodobieństwem x osobnik gra strategię jastrzębia i z prawdopodobieństwem 1-x gra gołębia. Wtedy średni wzrost dostosowania jastrzębia wyniesie

x\frac{g-c}{2}+(1-x)g=g-x\frac{g+c}{2},

natomiast gołębia

(1-x)\frac{g}{2}.

Dopóki któreś z tych dostosowań jest większe, odpowiadająca mu strategia będzie się rozprzestrzeniać. Równowaga ustali się, jeśli oba będą jednakowe, czyli

g-x\frac{g+c}{2}=(1-x)\frac{g}{2}\Longleftrightarrow x=\frac{g}{c}.

Zatem proporcja jastrzębi będzie tym mniejsza, im więcej można stracić w walce w stosunku do zysku. Ta analiza wyjaśnia też popularność walk rytualnych wśród zwierząt, które mogą się poważnie zranić w trakcie prawdziwej walki — zamiast faktycznie walczyć zwierzęta te wolą w walce rytualnej zaprezentować przed przeciwnikiem swoją siłę licząc na to, że przeciwnik się zniechęci i odejdzie bez prawdziwej walki. W taki sposób postępują np. jelenie na rykowisku.

15.2.2. Dylemat więźnia

Dylemat więźnia jest typową grą socjologiczną. Zakłada się w niej, że dwóch więźniów zostało osadzonych w więzieniu w osobnych celach i każdemu z nich prokurator obiecał zmniejszenie wyroku za wydanie współwinnego. Jeśli jednak żaden z nich się nie przyzna, to niewiele będzie im można udowodnić, więc obaj dostaną najwyżej niewielki wyrok. Z kolei jeśli jeden z nich zdradzi, a drugi nie, to ten, który wydał współwinnego dostanie wyrok w zawieszeniu. Jeśli obaj zdradzą się wzajemnie, obaj dostaną nieco mniejsze wyroki. Niech macierz wypłat w tej grze przy założeniu, że R_{1} oznacza zdradę kolegi, a R_{2} — odrzucenie propozycji prokuratora, ma postać

\left(\begin{array}[]{cc}a&0\\
b&c,\end{array}\right)

gdzie a to wyrok dla więźnia I przy założeniu, że obaj zdradzają się wzajemnie, b — wyrok dla tego więźnia, gdy on odrzuca propozycję prokuratora, a wiezień II go zdradza, więc b>a, natomiast c to wyrok w sytuacji, gdy obaj odrzucają współpracę z prokuratorem, więc a>c.

Zauważmy, że obu więźniom najbardziej opłaca się odrzucić współpracę z prokuratorem, gdyż dzięki temu zapewniają sobie mniejszy wyrok, ale z obawy przed zdradą kolegi wolą sami też zdradzić, bo jeśli kolega zdradzi, a dany więzień nie, to on dostanie cięższy wyrok, niż jeśliby też zdradził. Zatem R_{1} jest tu czystą równowagą Nasha. Faktycznie grając R_{1} przeciw R_{1} mamy wypłatę

(1,0)\left(\begin{array}[]{cc}a&0\\
b&c,\end{array}\right)(1,0)^{T}=a,

natomiast grając przeciw dowolnej strategii (x,1-x)

(1,0)\left(\begin{array}[]{cc}a&0\\
b&c,\end{array}\right)(x,1-x)^{T}=ax

i oczywiście a>ax dla x\ne 1. Wobec tego R_{1} jest ścisłą równowagą Nasha i jednocześnie strategią ewolucyjnie stabilną. Zauważmy jednak, że strategii tej brakuje jednej z podstawowych cech — nie jest optymalna, w tym sensie, że jeśli obaj wybiorą R_{2}, dostaną mniejsze wyroki.

Tego typu zagadnienia możemy rozważać badając np. optymalność w sensie Pareto.

Definicja 15.5

Powiemy, że wynik gry jest nieoptymalny w sensie Pareto, jeżeli istnieje inny wynik, dający albo obu graczom wyższe wypłaty, albo jednemu z nich taką samą, a drugiemu wyższą. W przeciwnym przypadku wynik jest optymalny.

Pareto postulował następujące kryterium: tylko wynik optymalny w sensie Pareto może być akceptowany jako rozwiązanie gry. Kryterium Pareto stanowi podstawową zasadą racjonalności zbiorowej. W dylemacie więźnia wchodzi ona w konflikt z zasadą racjonalności indywidualnej reprezentowanej przez równowagę Nasha.

Treść automatycznie generowana z plików źródłowych LaTeXa za pomocą oprogramowania wykorzystującego LaTeXML.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i przez Uniwersytet Warszawski.