Egzaminy z Analizy Portfelowej i Rynków Kapitałowych 1 w roku akademickim 2009/10

\par
Rys. 15.4. Egzamin – pierwszy termin.
\par
Rys. 15.5. Egzamin – drugi termin.

Treść automatycznie generowana z plików źródłowych LaTeXa za pomocą oprogramowania wykorzystującego LaTeXML.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i przez Uniwersytet Warszawski.