Celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi pojęciami związanymi z rynkiem akcji i instrumentów dłużnych oraz wyabstrahowanie pojęć matematycznych koniecznych do ich opisu.

Możesz pobrać pełną wersję skryptu do przedmiotu w postaci jednego pliku PDF, bardzo dogodnego do wydruku.

Prezentowana wersja wykładu została przesłana: 2011-12-06 23:57:10 . Ostatnia konwersja zakończona: 2011-12-07 00:01:57 .

Treść automatycznie generowana z plików źródłowych LaTeXa za pomocą oprogramowania wykorzystującego LaTeXML.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i przez Uniwersytet Warszawski.