Zagadnienia

11. Metoda wzmacnienia klasyfikatorów (ang. Boosting)

11.1. Metoda wzmacnienia klasyfikatorów (ang. Boosting)

11.1.1. Wstęp

\block

Boosting jest ogólną metodą służącą zwiększeniu skuteczności dowolnego algorytmu uczenia. Idea Budowanie “mocnego i złożonego klasyfikatora” ze “słabych i prostych klasyfikatorów”. \pause\block

 • Leslie Valiant i Michael Kearns byli pierwszymi, którzy pokazali, że “słabe” algorytmy uczące, których skuteczność jest nawet niewiele lepsza niż losowe zgadywanie, mogą być wykorzystane do stworzenia dowolnie skutecznego “silnego” klasyfikatora.

 • Robert Schapire jako pierwszy przedstawił algorytm wzmacniania działający w czasie wielomianowym.

 • Yoav Freund zaproponował znacznie bardziej efektywny algorytm wzmacniania, który mimo tego, że był w pewnym sensie optymalny, miał pewne istotne w praktyce wady.

 • Pierwsze eksperymenty z tymi wczesnymi algorytmami wzmacniania zostały przeprowadzone przez zespół Drucker, Schapire, Simard i dotyczyły zadania OCR (ang. optical character recognition), w którym sieci neuronowe były użyte jako “proste” klasyfikatory.

 • Freund i Schapire przedstawili algorytm AdaBoost, który rozwiązał wiele praktycznych trudności wcześniejszych algorytmów wzmacniania.

11.1.2. AdaBoost - opis algorytmu

 • Algorytm na wejściu otrzymuje zbiór treningowy (x_{1},y_{1}),(x_{2},y_{2}),\ldots,(x_{m},y_{m}), gdzie każdy x_{i} należy do pewnej dziedziny problemu X, natomiast każda etykieta (decyzja) y_{i} należy do pewnego zbioru Y. Dla ułatwienia będziemy na razie zakładać, że Y=\{-1,+1\}.

 • AdaBoost (Adaptive Boosting) wywołuje wybrany “słaby” algorytm uczący w serii T iteracji. Zakładamy, że błąd uzyskiwanych klasyfikatorów na zbiorze treningowym jest mniejszy niż \frac{1}{2}.

 • Jedną z głównych idei algorytmu jest strojenie rozkładu (lub wag elementów) dla zbioru treningowego. Wagę i-tego elementu ze zbioru treningowego w iteracji t będziemy oznaczali przez D_{t}(i).

 • Początkowo wszystkie wagi są ustawione na równe wartości;

 • Po każdej iteracji, wagi elementów źle klasyfikowanych są zwiększane. Dzięki temu mamy możliwość skierowania uwagi “słabego” klasyfikatora na pewne elementy (trudne do wyuczenia) ze zbioru treningowego.

 • Zadaniem “słabego” algorytmu uczącego jest zbudowanie klasyfikatora (ang. hypothesis) h_{t}:X\rightarrow Y odpowiedniego dla aktualnego rozkładu D_{t}.

 • Skuteczność takiego klasyfikatora jest mierzona przez jego błąd (z uwzględnieniem rozkładu D_{t}):

  \varepsilon _{t}=Pr_{{D_{t}}}[h_{t}(x_{i})\neq y_{i}]=\sum _{{i:h_{t}(i)\neq y_{i}}}D_{t}(i)
 • W praktyce “słaby” algorytm uczący może być algorytmem, który uwzględnia rozkład D_{t}. Nie jest to jednak konieczne. Kiedy algorytm nie pozwala na bezpośrednie uwzględnienie rozkładu D_{t}, losuje się (względem D_{t}) podzbiór zbioru treningowego, na którym następnie wywołuje się algorytm uczący.

 • Kiedy AdaBoost dostaje klasyfikator h_{t} dobierany jest parametr \alpha _{t}. Intuicyjnie \alpha _{t} odpowiada za wagę jaką przykładamy do klasyfikatora h_{t}. Zauważmy, że \alpha _{t}\geq 0 gdy \varepsilon _{t}\leq\frac{1}{2}. Ponadto \alpha _{t} rośnie kiedy \varepsilon _{t} maleje.

 • Rozkład D_{t} jest następnie zmieniany tak, aby zwiększyć (zmniejszyć) wagi elementów zbioru treningowego, które są źle (dobrze) klasyfikowane przez h_{t}. Stąd wagi mają tendencję do skupiania się na “trudnych” przykładach.

Dane: (x_{1},y_{1}),\ldots,(x_{m},y_{m}), gdzie x_{i}\in X, y_{i}\in Y=\{-1,+1\}
Inicjalizacja: D_{1}(i)=\frac{1}{m}\ dla \ i=1,\ldots,m
 
for t=1,\ldots,T do:

 • <+-> Wykorzystując “słaby” algorytm uczący zbuduj klasyfikator h_{t}:X\rightarrow\{-1,+1\}

  (uwzględniając rozkład D_{t}).

 • <+-> \varepsilon _{t}=Pr_{{D_{t}}}[h_{t}(x_{i})\neq y_{i}]=\sum _{{i:h_{t}(i)\neq y_{i}}}D_{t}(i)

 • <+-> \alpha _{t}=\frac{1}{2}\ln(\frac{1-\varepsilon _{t}}{\varepsilon _{t}})

 • <+-> Uaktualnij wagi elementów zbioru treningowego:

  \displaystyle D_{{t+1}}(i) \displaystyle= \displaystyle\frac{D_{t}(i)}{Z_{t}}\times\left\{\begin{array}[]{l}e^{{-\alpha _{t}}}\ \textrm{ jeśli }h_{t}(x_{i})=y_{i}\\
e^{{\alpha _{t}}}\ \ \textrm{ jeśli }h_{t}(x_{i})\neq y_{i}\end{array}\right.
  \displaystyle= \displaystyle\frac{1}{Z_{t}}\times D_{t}(i)\times e^{{-\alpha _{t}y_{i}h_{t}(x_{i})}}
  \pause

  Z_{t} jest czynnikiem normalizującym (wybranym tak, aby D_{{t+1}} było rozkładem).

Wynikowy klasyfikator powstaje za pomocą ważonego głosowania klasyfikatorów h_{t}, gdzie \alpha _{t} jest wagą przypisaną klasyfikatorowi h_{t}.

t= 1 2 \dots T
słabe klasyfikatory h_{1} h_{2} \dots h_{T}
wagi \alpha _{1} \alpha _{2} \dots \alpha _{T}
\pause\pause
\pause

H_{{final}}=

Treść automatycznie generowana z plików źródłowych LaTeXa za pomocą oprogramowania wykorzystującego LaTeXML.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i przez Uniwersytet Warszawski.