Ten materiał jest przeznaczony dla słuchaczy wykładu Układy Dynamiczne. Zawiera opis podstawowych narzędzi i idei pojawiających się w teorii gładkich układów dynamicznych. Ze względu na niewielki zakres wykładu, część poświęcona bardzo ważnemu opisowi przy użyciu metod probabilistycznych (ergodycznych) jest tu ograniczona. Tekst skryptu będzie stopniowo rozszerzany.

Możesz pobrać pełną wersję skryptu do przedmiotu w postaci jednego pliku PDF, bardzo dogodnego do wydruku.

Prezentowana wersja wykładu została przesłana: 2011-06-23 02:08:48 . Ostatnia konwersja zakończona: 2011-06-23 02:11:33 .

Treść automatycznie generowana z plików źródłowych LaTeXa za pomocą oprogramowania wykorzystującego LaTeXML.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i przez Uniwersytet Warszawski.