Skrypt jest przeznaczony dla studentów wydziałów matematycznych i przyrodniczych uniwersytetów i politechnik, pragnących zapoznać się z matematycznymi podstawami i wybranymi zastosowaniami teorii gier, w szczególności gier niekooperacyjnych.

Możesz pobrać pełną wersję skryptu do przedmiotu w postaci jednego pliku PDF, bardzo dogodnego do wydruku.

Prezentowana wersja wykładu została przesłana: brak danych. Ostatnia konwersja zakończona: 2012-01-04 13:03:40 .

Treść automatycznie generowana z plików źródłowych LaTeXa za pomocą oprogramowania wykorzystującego LaTeXML.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i przez Uniwersytet Warszawski.