Wykład jest wstępem do współczesnej teorii sterowania. Teoria jest ilustrowana licznymi przykładami z ekonomii, biologii, medycyny, fizyki i techniki. Wykład uzupełniają rozdziały z zadaniami (napisany przez T. Cieślaka) i z zastosowaniami w ekonomii (napisany przez A. Wiszniewską–Matyszkiel)

Możesz pobrać pełną wersję skryptu do przedmiotu w postaci jednego pliku PDF, bardzo dogodnego do wydruku.

Prezentowana wersja wykładu została przesłana: 2011-05-12 16:16:19 . Ostatnia konwersja zakończona: 2012-09-11 13:13:28 .

Treść automatycznie generowana z plików źródłowych LaTeXa za pomocą oprogramowania wykorzystującego LaTeXML.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i przez Uniwersytet Warszawski.