Wstęp

Prezentowany cykl wykładów obejmuje wprowadzenie do gier w postaci strategicznej, gier w postaci ekstensywnej i gier kooperacyjnych. Zostały uwzględnione gry iterowane, przetargi. Oddzielne wykłady zostały poświęcone wprowadzeniu do gier ewolucyjnych i do teorii uczenia się w grach.

Wybrana literatura w postaci podstawowych podręczników i prac źródłowych jest podana w bibliografii umieszczonej w końcowej części prezentowanego cyklu wykładów. Poniżej podamy kilka informacji dotyczących źródeł dostępnych w sieci.

W sieci istnieje wiele interesujących stron zawierających materiały dotyczące różnych apektów teorii gier. Link http://arielrubinstein.tau.ac.il/books.html udostepnia wybrane monografie A. Rubinsteina dotyczące teorii gier, zob. też http://theory.economics.utoronto.ca/books/, oraz strona domowa A. Rubinsteina gdzie można znależć m.in. szereg artykułów dotyczących różnych aspektów teorii gier.

Oto wybrane inne interesujące adresy:

http://www.gametheory.net/, zawierający wiele wykładów, zadań, programów interakcyjnych itp.,

strona Game Theory Society: http://www.gametheorysociety.org/

Aukcje: strona P. Klemperera: http://www.paulklemperer.org/

Cykl wykładów B. Polaka (Yale University) zarejestrowanych na video:

Pakiety numeryczne:

Adresy ”encyklopedyczne”:

Uwaga 0.1

Podstawowa literatura związana z tematyką wykładów jest dostępna w języku angielskim. Dlatego częstokroć będziemy kursywą, na ogół w nawiasach, podawali odpowiednią terminologię angielską.

Treść automatycznie generowana z plików źródłowych LaTeXa za pomocą oprogramowania wykorzystującego LaTeXML.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i przez Uniwersytet Warszawski.