We współczesnym, szybko zmieniającym się świecie, jednym z wyzwań jest dostosowanie profilu nauczania do obecnego stanu nauki i potrzeb społecznych. Niniejszy portal jest naszym sposobem na udostępnienie aktualizowanych, interaktywnych materiałów dydaktycznych, opracowanych na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW i wykorzystywanych w nauczaniu przedmiotów fakultatywnych na III roku kierunku matematyka, specjalność zastosowania matematyki.

Materiały opracowane w ramach projektu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych - pilotaż" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Lista przedmiotów

Zanim zaczniesz korzystać z serwisu, zapoznaj się z regułami udostępniania poniższych materiałów.

Analiza portfelowa i rynki kapitałowe I Bazy danych Ekonometria
Grafika komputerowa I Inżynieria finansowa Jakościowa teoria równań różniczkowych zwyczajnych
Matematyka obliczeniowa II Matematyka w ubezpieczeniach życiowych Mikroekonomia
Modele matematyczne biologii i medycyny Modele matematyczne mechaniki klasycznej Modele matematyczne rynków instrumentów pochodnych I
Modele matematyki stosowanej Numeryczne równania różniczkowe Obliczenia naukowe
Optymalizacja I Optymalizacja II Programowanie obiektowe i C++
Rachunek prawdopodobieństwa II Równania różniczkowe cząstkowe Rynki kapitałowe
Statystyka II Symulacje stochastyczne Systemy decyzyjne
Teoria sterowania Układy dynamiczne Wstęp do analizy stochastycznej
Wstęp do teorii gier